ชัยวุฒิ ชม มหาวิทยาลัยสยาม ตั้งเวทีเสวนาบุหรี่ไฟฟ้า เยาวชนร่วมแสดงความเห็นแน่น

วันนี้ (22 มีนาคม 2566) มหาวิทยาลัยสยาม นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ กัญชาและบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อไหร่จะเสรี โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ผู้จัดงาน ได้กล่าวว่า ในช่วงปัจจุบันเกิดข้อสงสัยและเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขว้างในประเด็นเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากมีคนหลายกลุ่มที่เป็นผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าจริงอยากขับเคลื่อนให้ถูกกฎหมาย แต่ในอีกด้านก็ยังคงมีการต่อต้าน ด้วยเหตุผลนี้ทางมหาวิทยาลัยสยามจึงจัดเวทีเสวนาทั้งในด้วย บุหรี่ไฟฟ้าและกัญขึ้น เพื่อให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสยามร่วมกันแลกเปลี่ยนประเด็นกับวิทยากร เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในสังคมต่อไป

 

โดยนายชัยวุฒิ ขอบคุณผู้จัดงานที่เชิญผมเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ ผมอยากให้มีการจัดงานเวทีเสวนาแบบนี้ในหลาย ๆ แห่ง เพื่อส่งเสียงของประชาชนให้ถึงผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและกัญชา ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนำไปพัฒนาประเทศ สำหรับโครงการเสวนาในครั้งนี้ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยสยามที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำโครงการ เสวนาวิชาการ “กัญชาและบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อไหร่จะเสรี” นี้ขึ้น 

 

เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมแสดงความคิดเห็น สร้างความตระหนักเข้าใจถึงโทษและคุณประโยชน์ของกัญชาและบุหรี่ไฟฟ้าในด้านต่าง ๆ โดยในงานเสวานาครั้งนี้ ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามจะเป็นไปในทิศทางใด พวกเราก็พร้อมนำความคิดเห็นของทุกคนไปต่อยอดและขับเคลื่อนต่อไป โดยทุกประเด็นที่ได้ร่วมกันเสวนาผมจะนำไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป สำหรับโครงการเสวนาในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยสยามได้เชิญวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นกับนักศึกษา ดังนี้ ผศ.ดร.อรทิพา ส่องศิริ  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ให้ความเห็นว่า กัญชาเป็นพืชที่มีทั้งประโยชน์และโทษ ขึ้นอยู่กับขนาดและวิธีการใช้งานไม่ว่าจะใช้งานทางการพยาบาลก็ตาม ในมุมมองของอาจารย์เชื่อว่ากัญชามีประโยชน์หากใช้ถูกวิธี

 

ดร.ศตเนติ เนติภัทรชูโชติ อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กัญชาและบุหรี่ไฟฟ้า ความเห็นของผมในฐานะที่จบการศึกษาจากเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่สองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย แม้จะไม่ใช่ทุกประเด็นก็ตาม แต่เค้าก็พัฒนาให้สองสิ่งนี้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาประเทศในหลากหลายแง่มุม เช่น ทางการแพทย์ และการท่องเที่ยว ดังนั้น ประเทศไทยควรพัฒนาสองสิ่งนี้ให้เป็นจุดขายของประเทศเช่นกัน แต่ขอย้ำว่าต้องตกอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่ถูกต้อง กับทั้งให้ความรู้เพิ่มเติมเชิงลึกกับเยาวชนเพื่อให้เห็นทั้งข้อดีและข้อเสียของมันไปพร้อมๆกัน

 

ดร.กฤป จุระกะนิตย์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ส่วนตัวเชื่อว่า บุหรี่ไฟฟ้านักศึกษาส่วนใหญ่ใช้จริง และควรผลักดันให้ถูกกฎหมายเพราะถ้าเปรียบกับบุหรี่ธรรมดานั้น บุหรี่ไฟฟ้ามีภัยน้อยกว่าเยอะ หากผลักดันให้ถูกต้องเชื่อว่าจะเป็นแหล่งเพิ่มเงินให้กับประเทศด้วย และผมก็สนับสนุนกัญชาเพราะสามารถจากมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้มากเลยทีเดียว สำหรับโครงการเสวนาในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยสยาม เล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดทําโครงนี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ตระหนักและเข้าใจถึงโทษ และผลกระทบของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า หรือการสูดดมควันจากบุหรี่ไฟฟ้า และประเด็นเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าควรถูกกฎหมายหรือไม่ ร่วมถึงพืชกัญชาด้วย จะเป็นไปในทิศทางใด ในความคิดของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม