สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ออสเตรเลียในปีนี้

ที่ห้องรับรองขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.แอนเจลา แมคโดนัลด์ (Dr. Angela Macdonald) เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทยพร้อมคณะ เข้าพบนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือข้อราชการ

 

โดยมี นายรุจติศักดิ์ รังษี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น นายวรเชษฐ์ ชาวเหนือ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมปรึกษาหารือ

 

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียฯ ในนามจังหวัดขอนแก่น ยินดีที่ไทยและออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างกัน และมีความร่วมมือที่แน่นแฟ้นทั้งในกรอบทวิภาคี อาเซียน อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และกรอบพหุภาคี

 

พร้อมชื่นชมสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียที่ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 71 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ออสเตรเลียในปีนี้ หวังว่าทั้งสองประเทศจะใช้โอกาสดังกล่าวขยายความร่วมมือระหว่างกันให้ครอบคลุมแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

 

พร้อมยินดีที่ความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลียมีความใกล้ชิด และมีความร่วมมือแน่นแฟ้น ทั้งในด้านการค้าและการลงทุน ความมั่นคง การศึกษา ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก

 

ทั้งทางด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกัน เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม

 

ในช่วงท้าย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมสนับสนุนการทำงานของเอกอัครราชทูตฯ และเชื่อมั่นว่า ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของเอกอัครราชทูตฯ จะส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดขอนแก่น และออสเตรเลียให้เพิ่มพูนและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 

พร้อมอวยพรให้การดำเนินงานตลอดการประจำการที่ประเทศไทยของเอกอัครราชทูตออสเตรเลียฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ดร.แอนเจลา แมคโดนัลด์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เป็นนักการทูตอาวุโสประจำกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของออสเตรเลีย โดยก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่ง First Assistant Secretary กรมตะวันออกกลางและแอฟริกา (เทียบเท่าตำแหน่งบริหารระดับสูง - รองปลัดกระทรวง) และ Assistant Secretary ด้านการต่างประเทศ (เทียบเท่าตำแหน่งอธิบดี) ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (เทียบเท่ากระทรวง)

 

นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าสำนักงาน (Deputy Head of Mission) ประจำสำนักงานข้าหลวงใหญ่ออสเตรเลียในกัวลาลัมเปอร์ และสถานทูตออสเตรเลีย ณ กรุงคาบูล

 

รวมทั้งเคยประจำการในบรัสเซลส์ และเวลลิงตัน ในขณะที่ประจำการ ณ กรุงแคนเบอร์รา เอกอัครราชทูตแมคโดนัลด์ ดำรงตำแหน่ง Assistant Secretary ด้านการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ และ Assistant Secretary ด้านรัฐสภาและสื่อสารมวลชน รวมทั้งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารของปลัดประจำสำนักนายกฯ และที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ